Werken met Chakras, dit moet je weten

Werken met Chakras, dit moet je weten.

Er zijn steeds meer yoga-beoefenaars die werken met Chakra’s. Chakra’s zijn energiecentra van het lichaam. Ze ondersteunen de fysieke, mentale, emotionele en spirituele balans. Met Yoga kun je de Chakra’s activeren. Zonder het opheffen van interne blokkades door middel van Kriya, Asana en Pranayama, of begeleiding van een Guru, kan het werken met chakra’s gevaren met zich mee brengen. 
Voor dat je zomaar mee doet aan activiteiten omtrent de Chakra’s is het goed eerst te begrijpen welke functie ze dienen en waarom en wanneer er volgens Yoga een chakra geactiveerd dient te worden.

Suptā ghuruprasādena yadā jāgharti kundalī
Tadā sarvāni padmāni bhidyante ghranthayoapi cha

When the sleeping Kundalinî awakens by favour of a guru, then all the lotuses (in the chakras or centres) and all the knots are pierced through.

– Yogi Swatmarama, Hatha Yoga Pradipika –

Chakras en hun plaats in Yoga

Chakra is een concept uit de Yogafilosofie. Maar waar hoort het thuis en hoe onderhoudt het zich tot de yoga praktijken? Wanneer ga je werken met chakras? Om dit te begrijpen kijken we eerst naar het begin. Wat is het doel van Yoga?
Yoga draait uiteindelijk om het bereiken van je potentie. Het resultaat daarvan kan afhankelijk van wie je het vraagt of hoe het uit oude bronnen is vertaald, verschillen. Dit kan zijn het bereiken van verlichting, eenwording met god, overwinning van het ego, het beheersen van de geest, etc.

Het bereiken van je potentie betekend niets anders dan het optimale zijn, wat je kunt zijn. Om je potentie te bereiken moet je wel een heleboel hindernissen en obstakels overwinnen, jezelf opschonen als het ware. Dit geldt op meerdere niveaus:

 • Fysiek;
 • Energetisch;
 • Mentaal;
 • Intellectueel;
 • Spiritueel.

De Chakras zijn een onderdeel van je subtiele lichaam en zijn daarmee verbonden met je energetisch, mentaal en intuïtief ‘lichaam’. Dit houdt in dat je voordat je gaat werken aan de Chakra’s, op fysiek niveau al vrij moet zijn van blokkades en al in een bepaalde mate beheersing kunt uitoefenen op energetisch, mentaal en intuïtief niveau. Je begint jezelf dus van grof naar fijn te zuiveren.

Externe kanalen  

De externe kanalen zijn de in- en uitgangen van je lichaam, waarmee je stoffen kunt uitwisellen met je omgeving. Volgens Ayurveda zijn dit er 9 voor mannen en 12 voor vrouwen.

 • 2 zijn de ogen
 • 2 zijn de oren
 • 2 zijn de neusgaten
 • 1 is de mond
 • 1 is de anus
 • 1 is de urinebuis
 • 1 in is menstruatiekanaal
 • 2 zijn de moedermelkkanalen
Aangezien onze huid als grootste orgaan ook stoffen uitwisselt met de omgeving, kun je deze hier ook onder beschouwen. 
Om verstoppingen en infecties te voorkomen is het van belang deze externe kanalen schoon te maken. Yoga en Ayurveda pleiten er voor dit dagelijks te doen. Dit heeft als bijkomend effect dat al je zintuigen en ook de spieren die betrokken zijn bij deze kanalen optimaal blijven functioneren.
 

Interne kanalen

Het lichaam heeft een complexe infrastructuur van fysieke kanalen, Srota’s genoemd. Alles wat je eet en drinkt, wat je inademt, maar ook wat door aanraking via je de huid absorbeert, komt door deze kanalen heen. Je lichaam bepaalt of het tot iets nuttigs getransformeerd kan worden en of het kan worden afgebroken of afgevoerd. In sommige gevallen worden stoffen ‘tijdelijk’ opgeslagen in het lichaam met de intentie dit later af te breken.
Ayurveda onderscheid de kanalen in 13 groepen voor mannen en 15 voor vrouwen.

 • luchtwegen
 • voedselkanalen
 • waterkanalen
 • plasmakanalen
 • bloedvaten
 • spierkanalen
 • vetkanalen
 • botkanalen
 • beenmergkanalen
 • eicel- en spermacel kanalen
 • urinekanalen
 • afscheidingskanalen
 • zweetkanalen
 • menstruatiekanalen
 • moedermelkkanalen

Omdat wij ons in het leven bepaalde gewoontes aanleren hebben we al snel van bepaalde stoffen en substanties teveel in het lichaam en van andere te weinig. Dit heeft als resultaat dat er verstoringen en blokkades in de kanalen optreden, die op langere termijn kunnen leiden tot ziektes. Ook hebben deze blokkades effect op de kanalen op subtiel niveau.

Wil je meer weten over het functioneren van ons lichaam volgens Ayurveda en bijbehorende reinigingstherapien? Volg één van onze Ayurvedische cursussen in juli! Je leert over de fundamentele concepten van Ayurveda en doet mee aan workshops, waarbij je keuze hebt uit koken: 7-daagse Ayurveda en Vedisch koken., praktische toepassingen van lokale kruiden 7-daagse Ayurveda en werken met kruiden., en het leren over jouw ayurvedische constitutie en welke Yoga Asana jouw in balans brengt 7-daagse Ayurveda en ontdek welke Asana bij jou past..

Energiekanalen

Door het hele lichaam heen stromen energiekanalen, Nadi’s genoemd. Dit zijn er wel duizenden. Uit de drie voornaamste Nadi’s, vertakken bijna alle andere Nadi’s.

 • Sushumna Nadi, in de wervelkolom, 
 • Ida Nadi, die over de linkerflank van ons lichaam gaat, maar aangestuurd wordt door onze rechterhersenhelft
 • Pingala Nadi, die over de rechterflank van ons lichaam gaat maar aangestuurd wordt door onze linkerhersenhelft.

Het hele systeem van Hatha Yoga is er op gericht om de Nadi’s te zuiveren. Alleen dan kun je bezig met de diepere lagen van Yoga. Hatha Yoga is bekend geworden vanwege de gedetaileerde beschrijvingen van o.a. Kriya Asana, Pranamaya en Mudra, die allen, direct of indirect, blokkades in de Nadi’s vrijmaken. 

Pas als je de fysieke verstoringen en Nadi’s hebt vrij gemaakt kun je onder begeleiding van een Guru met de Chakra’s werken.

In Augustus heb je de unieke kans mee te doen aan de Chakra Meditatieweek met Guru Ashish L. Vyas uit India. Guru Ashish L. Vyas komt speciaal voor deze retraite naar Frankrijk. In deze week bereid je je voor door middel van verschillende Yoga technieken, leer je alles wat je moet weten over Chakra’s en kun je onder begeleiding van een ingeweide Guru de Chakra Meditatie ervaren.

Mindfulness

Mindfulness is tegenwoordig een populair begrip, de betekenis er van is dat je de aandacht legt in het hier en nu en je kunt concentreren op waar je mee bezig bent, zonder je te laten afleiden. Die definitie is de kern van eeuwenoude Yoga en vrijwel alle meditatietechnieken. 

Het sanskriet woord wat in de Yoga gebruikt wordt voor mind is Citta. Dit betekent echter meer dan alleen ‘mind’ of ‘geest’, het is het complete besturingsstelsel wat verbonden is met met ons zenuwstelsel en met prana, onze levensenergie.

Uiteindelijk is het door middel van Citta, dat we in staat zijn om de Chakra’s te activeren. Aangezien je met een energie gaat werken die in lichaam en geest wonderen kan verrichten, maar ook alles vernietigend kan zijn, is het van groot belang dat je je mind meester bent. Dit betekend dus, dat je je in de chakra meditatie, niet laat afleiden, maar ook dat je op mentaal niveau zuiver moet zijn. Hiermee wordt bedoeld dat je positieve intenties in jezelf hebt gecultiveerd en dus een onzelfzuchtige gedachtengang hebt. Iedereen raakt op een bepaald moment wel afgeleid en wordt in een bepaalde mate door het ego beinvloed. Daarom is de begeleiding van een Guru belangrijk, die in staat is je aandacht te richten.

Veel van de Yoga filosofie is er op gericht om je gedachtenstromingen te reduceren en om positiviteit te cultiveren. Het meest doeltreffend hierin zijn de Yama’s en Niyama’s, waar vooral ook de vier bhava’s.

Wil jij over de hele basis van de traditionele Indiase Yoga leren, inclusief de diepere filosofie, Kriya’s, Asana’s en Pranayama’s? Meld je dan aan voor de 1 maand Indian Classical Yoga Teacher Training Course. in Frankrijk. Ook kun je meer lezen op de pagina van Centre Lothlorien.

werken aan chakra's door middel van yoga asana

Zodra je vrij bent van de mentale afleidingen, heb je dit niveau gezuiverd en kom je in verbinding met je intuïtief niveau, oftewel je innerlijk weten. Het is op dit niveau dat je toegang hebt tot alles wat je in dit leven en in vorige levens hebt geleerd, zonder dat je er ‘rationeel’ over na hoeft te denken. Hoewel dit in het dagelijks leven soms ook op komt, kun je nu deze staat lang vasthouden. 
 

Kriya 

Kriya’s zijn lichaamsreinigingstherapien. Een aantal Kriya’s zijn gericht op het opschonen van de Externe kanalen, een aantal op het opschonen van de interne kanalen. Alle Kriya’s hebben een gunstig effect op het zuiveren van de Nadi’s.

Asana  

Asana’s zijn de lichaamshoudingen of ‘Yoga’ oefeningen. Hoewel er eindeloos veel voordelen zijn, die varieren per asana, zijn een aantal voordelen de voornaamste doeleinden.

 • Ze maken de spieren lang, stevig en soepel;
 • Ze maken de gewrichten los;
 • Ze zorgen dat elke individuele bot, wervel of koot zich vrij kan bewegen;
 • Ze gaan stress tegen;
 • Ze motiveren het natuurlijk functioneren van de lichaamssystemen, inclusief organen en kanalen.

Al deze doeleinden zorgen er op zich weer voor dat de interne en externe kanalen vrij zijn, dat de blokkades in de Nadi’s worden opgelost en stimuleren een positieve Mindset.

Pranayama

Pranayama gaat over het beheersen van de Prana, oftewel de levensenergie. Deze energie stroomt door het hele lichaam en is noodzakelijk voor het functioneren van het lichaam en de afzonderlijke delen. Door hier controle op uit te oefenen heb je meer bewuste invloed over wat er in je lichaam gebeurd. Het grootste sturingsmechanisme hierin is de ademhaling. Wie de ademhaling beheerst, beheerst de geest.
Pranayama is essentieel in het opschonen van de Nadi’s, maar speelt ook een rol in de interne en externe kanalen.

Mudra

Mudra’s zijn houdingen, voornamelijk van de hand en de vingers die een asana, pranayama of een meditatie kunnen ondersteunen in het nastreven van een specifiek doel. Door het aanraken van bepaalde punten in je lichaam met een specifieke vinger, kun je de Nadi’s activeren voor jouw doel. Mudra’s zijn een fantastisch hulpmiddel bij het werken met de Chakra’s, omdat je rechtstreeks de chakra kunt activeren. De juiste kennis en methodes in van groot belang hierbij, omdat je ook hierbij schade kunt aanrichten op fysiek, energetisch of mentaal niveau.

Meditatie

Meditatie draait om het afsluiten van alle afleidingen zodat een pure concentratie over blijft. Hoewel meditatietechnieken tegenwoordig voornamelijk als ontspanning worden gebruikt is het doel echter veel diepgaander. Het stelt Yogi’s in staat om zichzelf in de diepste kern te bekijken en zich te vervullen in hun diepste zelf. Het dient als een portaal uit deze fysieke wereld, om verbinding te maken met een hoger bewustzijn.

Indian Classical Yoga, is Yoga vanuit de basis, waarmee je op een gegronde manier aan jezelf kunt werken. Asana, Pranayama en Meditatie hebben een vaste plek in al onze activiteiten. Kijk op ons activiteiten overzicht wanneer we bij jou in de buurt zijn, of neem Contact op om te kijken wat we jou kunnen bieden.Teachers en studenten Indian Classic Yoga die werken met chakra's

Preventie

Jezelf bevrijden van afvalstoffen en blokkades is één ding, maar ook voorkomen dat er nieuwe verstoringen of blokkades komen is weer heel wat anders. Het vraagt bewustzijn, studie en zelfdiscipline om je lichaam schoon te houden. Alles wat je aanraakt of gebruikt wisselt stoffen met je uit en is een potentiele bron van gifstoffen. Kijk dus kritisch naar al je acties en hou rekening met welk materiaal je gebruikt. Hou er rekening mee dat dit voor alles geld, dus ook:

 • eten en drinken;
 • verpakkingen;
 • borden, bestek bekers, flesjes, etc.
 • potten, pannen, bewaar- bakjes en doosjes;
 • kleding;
 • matrassen, meubels, beddengoed;
 • gebruiksvoorwerpen;
 • cosmetica;
 • schoonmaakmiddelen;
 • wasmiddel;
 • giftige stoffen op werk, denk ook aan kassabonnetjes;
 • straling van electriciteit, WiFi, bluetooth, Led-verlichting etc.

Al deze onderdelen toepassen en vasthouden vraagt om een Yoga levensstijl.

Yoga levensstijl

 
Yoga leren in een kluizenaarsbestaan of in een Ashram in is een moeilijke opgave. Dit doen in het dagelijks leven naast het hebben van een gezin en of een baan is nog veel uitdagender. De kunst is om beetje bij beetje alle onderdelen van de Yogafilosofie in je leven te integregen. Yoga doe je niet zo nu en dan een uurtje op een mat, Yoga pas je toe in alles wat je doet en is een manier van leven.

Tijdens de Indian Classical Yoga Teacher Training Course. op Centre Lothlorien in Frankrijk leven we 1 maand Yoga. Hoewel je alles leert wat je nodig hebt jezelf als leraar neer te zetten is het doel om ‘Yoga as a Way of Life’ te leren. Ervaar dit voor een maand en krijg handvaten om dit ook in je dagelijks leven vast te houden. In dit artikel kun je lezen wat dit voor jou in kan houden. Onze student Yingying heeft een prachtig filmpje gemaakt die je kunt bekijken op Youtube: One month Indian yoga teacher training. Geen woorden kunnen je een beter beeld geven!

Chakra Meditatie

 
Chakra Meditatie is een methode waarmee je dingen kunt realiseren die je voorheen mischien niet voor mogelijk had gehouden. Hiermee kun je om bijvoorbeeld controle uitoefenen over je lichaamstemperatuur, je fysieke kracht, je immuniteit, je weerstand tegen invloeden van buitenaf en je kunt het zelfhelende vermogen activeren. Met de juiste voorbereiding en onder de juiste begeleiding is dit haalbaar voor iedere Yoga-beoefenaar.

In de Chakra Meditatieweek met Guru Ashish L. Vyas uit India. gaan we een stapje verder dan andere retreats. Met behulp van o.a. Pranayama en Mudra ga je de levensenergie in jezelf laten stromen en kun je je Chakra’s activeren. Ben jij er ook bij op Centre Lothlorien in Frankrijk in Augustus?

Heb je persoonlijk advies nodig?

Welke Asana past bij jou? Wat is jouw Ayurvedische constitutie? Welk eten en levensstijl maakt jou gezond? Wat moet je veranderen om gelukkig te worden?

Neem contact met ons op voor advies en privé consulten